CRAE Colònia Agrícola Santa Maria del Vallès

El CRAE Colònia Agrícola funciona de manera ininterrompuda cada dia de l’any, i acull joves de 14 a 18 anys tutelats per la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència) de la Generalitat de Catalunya.

Al CRAE Colònia Agrícola s'entén per acolliment residencial la mesura de protecció destinada a proporcionar un lloc de residència i convivència per tots aquells infants i adolescents que, per algun motiu, no poden estar amb la seva familia.

Als nois que conviuen en acolliment residencial se’ls ofereix una satisfacció adequada de les necessitats de protecció, educació i desenvolupament. Des del centre es promou el desenvolupament integral de cada noi, garantint que tingui cobertes totes les necessitats d’atenció i educació individuals, acompanyant-los per tal de desenvolupar les capacitats de cadascú.

CRAE Colònia Agrícola Santa Maria del Vallès

Objectius

Prioritzar el treball d'autonomía i la transició a la vida adulta amb els nois a partir dels 16 anys

Millorar la integració i adaptació dels nois nouvinguts

Treballar en la reducció i la prevenció de casos de maltractament i / o assatjament escolar

Donar suport a les famílies i treballar cap al retorn familiar com a prioritat

Mantenir el treball en hàbits d'higiene tant d'espais individuals com comuns

Potenciar el seguiment i finalització de recursos formatius

Fomentar la participació dels nois a la dinàmica del centre

CRAE Santa Maria del Vallès - Objectius

Equip Educatiu

Al CRAE Colònia Agrícola compta amb un total de 26 places, els nois que s’hi atenen són atesos per part d’un equip educatiu format per 18 professionals altament qualificats i preparats en l’àmbit de la infància i l’adolescència en risc: educadors socials i personal administratiu, cuinera... que presten servei 24 hores al dia els 365 dies de l’any.

Més informació i enllaç aquí.

Amb el suport de:

Formem part de:

FedaiaFepaLogotip de la coordinadora catalana d'AssociacionsVenda de proximitat Directa

Amb la col·laboració de:

BellavistaSelerganCupasaEsports IrisFundació Pere TarrésLogo auot Dols