Política de Qualitat

La Fundació Privada Obra Tutelar Agrària és una entitat sense ànim de lucre que desenvolupa diferents programes assistencials i socioeducatius per a adolescents i joves en risc d'exclusió social.

El CRAE Colònia Agrícola de Santa María del Vallés es un programa social de la Fundació que permet acollir joves de 14 a 18 anys tutelats per la Direcció́ General d’Atenció́ a la Infància i l’Adolescència (DGAIA)  de la Generalitat de Catalunya.


El model de qualitat de la prestació dels serveis del CRAE es fonamenta en les Arrels, la Visió, la Missió i els Valors definits en l’Ideari de la Fundació i es basa en:

 • Proporcionar un lloc de residència i convivència per tots aquells infants i adolescents que per algun motiu, no poden estar amb la seva família;

 • Oferir als nois acollits una satisfacció adequada de les necessitats de protecció, educació i desenvolupament integral.


Té com a objectius principals: 

 • Prioritzar el treball d’autonomia i la transició a la vida adulta amb els nois a partir dels 16 anys;

 • Millorar la integració i adaptació dels nois nouvinguts;

 • Treballar en la reducció i la prevenció de casos de maltractament i / o assetjament escolar;

 • Donar suport a les famílies i treballar cap al retorn familiar com a prioritat;

 • Mantenir el treball en hàbits d'higiene tant d'espais individuals com comuns;

 • Potenciar el seguiment i finalització de recursos formatius; i

 • Fomentar la participació dels nois a la dinàmica del centre.


Per assolir aquests objectius i aconseguir la màxima satisfacció de les nostres parts interessades:

 • Assegurem que els nostres serveis acompleixen la normativa legal que ens aplica i el Codi de Bones Pràctiques de la Fundació;
 • Valorem les opinions dels menors, facilitant i garantint l’accés als seus familiars.
 • Donem un entorn protegit i en bones condicions respectant la seva intimitat i tenint cura de la seva salut.
 • Ajudem i orientem els seus estudis mentre que gaudeixen d’activitats i temps lliure, tot això amb un tracte amable.
 • Millorem de manera continua els nostres processos i serveis.
 • Minimitzem els nostres riscos estratègics i operatius per garantir la continuïtat de les nostres activitats.

 

Amb la finalitat d’avaluar el seu acompliment, aquesta Política serà traduïda a objectius de Qualitat per totes les àrees de l’organització.


El Director General 

Lliçà de Vall a 7 d’octubre de 2021

ISO 9001

Amb el suport de:

Formem part de:

FedaiaFepaLogotip de la coordinadora catalana d'AssociacionsVenda de proximitat Directa

Amb la col·laboració de:

BellavistaSelerganCupasaEsports IrisFundació Pere TarrésLogo auot Dols