PFI d’Auxiliar en Activitats Agropecuàries

El PFI va néixer de la necessitat d'oferir als nois uns estudis vinculats amb el món agrícola que és un dels pilars de la Fundació.

S'ofereix l’oportunitat de formació tècnica i humana a aquells nois i noies, que tenen interès en el medi Agrari

És per aquest objectiu, vincular els nois amb la Terra que, des de fa uns anys, gràcies al Programa de Formació i Inserció d’Auxiliar d’Activitats Agropecuàries, es busca proporcionar formació de caràcter pràctic per a reincorporar-se al sistema educatiu i promoure les competències necessàries per poder accedir al mercat laboral.

Es busca capacitar als joves per dur a terme feines auxiliars en cultius agrícoles i explotacions ramaderes.

PFI d’Auxiliar en Activitats Agropecuàries

Objectiu

Es proposa potenciar actituds i competències que contribueixin al desenvolupament personal. Proporcionar noves competències bàsiques per afavorir la continuïtat educativa reconduint-los de nou l'itinerari formatiu acadèmic o bé intentar encaminar als alumnes al món laboral.

Els alumnes tenen l’opció de treure’s el graduat de secundària que els hi permet accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà o la prova d’accés; o bé a qualsevol de les sortides professionals que cursant aquest PFI poden accedir.

La competència general del perfil del PFI d’activitats agropecuàries que es cursa a l’escola Bellaplana de la Fundació OTA a Santa Maria del Vallès a Lliçà de Vall, consisteix a realitzar operacions auxiliars en explotacions.

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants que poden ocupar són les següents: peó agrícola , agropecuari, en horticultura, en fructicultura, en cultius herbacis, en cultius de flor tallada, en explotacions ramaderes, auxiliar de munyiment, de la indústria alimentaria.

formacion pfi auxiliar

Equip educatiu

Al PFI s’ofereixen un total de 17 places i l’equip el formen dos professionals. D’aquests professionals, una és la coordinadora i professora de competències bàsiques i l’altre és el tècnic de competències professionals i d’inserció laboral. En aquest recurs s’ofereixen places d’integrador o educador socials en pràctiques.

El PFI està reconegut pel departament d’Ensenyament i expedeix títols oficials.

Empreses Col·laboradores

Algunes de les empreses amb les quals s'ha establert convenis de pràctiques:

 

 

Amb el suport de:

Formem part de:

FedaiaFepaLogotip de la coordinadora catalana d'AssociacionsVenda de proximitat Directa

Amb la col·laboració de:

BellavistaSelerganCupasaEsports IrisFundació Pere TarrésLogo auot Dols