Política de venta i cancel.lació

 

Modalitats de comanda, preu i costos d'enviament

Els usuaris tenen la possibilitat de realitzar totes les seves comandes des de la pàgina d'Internet: obratutelaragraria.org.

Cada usuari d'Obra Tutelar Agrària es declara amb plena capacitat per a utilitzar pagament a través de targetes de crèdit, i manifesta que les mateixes tenen fons suficients per a cobrir tots els costos que resulten de la compra de productes a través de la web de obratutelaragraria.org.

En pressionar el botó "Pagar" durant el procés de compra, l'usuari declara acceptar plenament i sense reserves la totalitat dels presents Termes i Condicions.

Les dades registrades per la Fundació Obra Tutelar Agrària constitueixen la prova de les transaccions fetes entre obratutelaragraria.org i els usuaris. La Fundació confirmarà la seva comanda a través de l'enviament d'un correu electrònic.

Les despeses d'enviament es calcularan en funció de les característiques dels productes de cada comanda i del codi postal de lliurament.

En els preus dels nostres productes estan inclosos tots els impostos.

Obratutelaragraria.org es reserva el dret a modificar els seus preus en qualsevol moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment del registre de les comandes (a reserva de la disponibilitat que hi hagi del producte), excepte error tipogràfic manifest.

Les imatges que acompanyen als productes oferts són il·lustratives i poden no coincidir amb el producte lliurat ja que la disposició en l'hort no té una fi promocional, sinó pràctic.

El client pot cancel·lar la seva comanda fins a 2 dies laborables abans de la data de lliurament, per a cancel·lacions posteriors la Fundació Obra Tutelar Agrària es reserva el dret de cobrar el 100% de la comanda.

La Fundació Obra Tutelar Agrària es reserva el dret de cancel·lar una comanda de manera unilateral si considera que no es donen les condicions adequades per a realitzar un transport amb unes condicions mínimes de viabilitat que puguin afectar el producte.

Obratutelaragraria.org es reserva el dret a rebutjar una comanda de qualsevol usuari amb el qual tingui un litigi.

 

Pagament

El pagament de les compres s'efectua per targeta bancària. Les targetes bancàries acceptades són: Visa i MasterCard. Tots els pagaments realitzats a través d'aquesta web es realitzaran en euros independentment del mètode de pagament utilitzat durant el procés de compra.

En el cas que el TPV (Terminal Punt de Venda) informés de la denegació de la targeta, es cancel·larà automàticament la comanda.

 

Seguretat

Per a la seva seguretat la Fundació Obra Tutelar Agrària ha confiat en el sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit a una passarel·la de pagaments. Les dades bancàries introduïdes són encriptats i transmesos de forma segura als servidors de l'entitat bancària i, posteriorment, són verificats amb el banc emissor per a evitar possibles fraus i abusos.

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada en la indústria, tals com firewalls, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això a fi d'evitar l'accés no autoritzat de dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l'usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efecte de la corresponent autenticació dels controls d'accés.

Només el Banc i PayPal tenen accés a les dades bancàries vinculades a aquests mitjans de pagament, de manera que Obra Tutelar Agrària no coneix ni registra aquestes dades durant l'operació de pagament ni en qualsevol altre moment.

 

Lliurament

La Fundació Obra Tutelar Agrària farà tot el possible per a lliurar dintre del termini i en la forma escaient especificats durant el procés de compra. El termini de lliurament el triarà l'usuari en funció de la disponibilitat del servei en el seu codi postal.

La comanda de compra que correspon a la comanda estarà disponible en Obratutelaragraria.com, una vegada que es confirmi. La comanda de compra inclou IVA.

Obratutelaragraria.com demanarà a l'usuari que triï el lloc del lliurament, havent d'especificar el seu domicili, oficina o centre on vol que se li lliuri el producte, a més del telèfon de contacte en el cas que hi hagués alguna incidència amb el lliurament.

En aquests moments encara no efectuem lliuraments de comandes a Ceuta, Melilla, les Illes Canàries i les Illes Balears.

Cada lliurament es considera efectuada a partir de la posada a la disposició del producte per part del transportista al client en el lloc assenyalat per ell durant el procés de compra.

Les reserves i reclamacions han d'anar dirigides a la Fundació Obra Tutelar Agrària per correu electrònic a info@obratutelaragraria.org

La zona de lliurament cobert per la Fundació és tota Espanya a excepció de les Illes Canàries, Illes Balears, Ceuta i Melilla.

 

Devolució i cancel·lació

A causa de la naturalesa dels productes de la Fundació Obra Tutelar Agrària, no s'accepten devolucions. En cas que un dels productes estiguin en mal estat, posi's en contacte amb la Fundació a través d'info@obratutelaragraria.org o telefonant al 934 51 65 41 i es buscarà la solució pertinent.

Pel mateix motiu, la cancel·lació de la comanda per part de l'usuari quedarà subjecta a l'operativa habitual de la Fundació Obra Tutelar Agrària, sent necessari informar de la cancel·lació en un màxim de dos dies previs al dia de lliurament compromès.

 

Modificació de les condicions generals de venda

La Fundació Obra Tutelar Agrària es reserva el dret a modificar els Termes i Condicions sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Aquests canvis hauran de ser acceptats per l'usuari cada vegada que faci efectiva una compra a través de la pàgina obratutelaragraria.org.

Els usuaris de la web obratutelaragraria.org que no estiguin conformes amb les modificacions dels Termes i Condicions, hauran de notificar-ho i, a partir de la data en la qual la nova versió entrés en vigor, hauran de deixar d'utilitzar els serveis d'obratutelaragraria.org.

Si qualsevol terme inclòs en els presents Termes i Condicions fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

 

Denegació i retirada de l'accés al lloc web

Obratutelaragraria.org es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al lloc web obratutelaragraria.org i/o als serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, per iniciativa pròpia o a instàncies d'un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin els presents Termes i Condicions o la normativa que resulti d'aplicació.

Amb el suport de:

Formem part de:

FedaiaFepaLogotip de la coordinadora catalana d'AssociacionsVenda de proximitat Directa

Amb la col·laboració de:

BellavistaSelerganCupasaEsports IrisFundació Pere TarrésLogo auot Dols