Raigrás

Lolium multiflorum

És una espècie pertanyent a la família de les gramíneas, els noms vulgars de les quals en castellà són, entre uns altres, raigras anual, raigras italià, margallo, vallico d'Itàlia, vallico italià, *zácate italià, lolio i ballica italiana. És una planta ferratgera que es conrea en molts països per usar-la com a aliment per al bestiar boví.