Alfals

Medicago sativa

És una planta àmpliament utilitzada com a farratge, i amb aquest propòsit és intensivament conreada al món sencer. Té un cicle vital d'entre cinc i dotze anys, depenent de la varietat utilitzada, així com el clima; en condicions benignes pot arribar a vint anys. Arriba a aconseguir una altura d'un metre, desenvolupant denses agrupacions de petites flors porpres. Les seves arrels solen ser molt profundes, podent mesurar fins a 4,5 metres. D'aquesta manera, la planta és especialment resistent a la sequera.