Colza

Brassica napus

La colza, raps o canola (Brassica napus) és una planta conreada de la família de les brasicàceas, amb flors de color groc brillant.
És una planta anual que aconsegueix de 0,3 a 1 metre d'altura, les fulles tenen de 5 a 40 cm, la floració es produeix a principis de primavera amb flors grogues, el fruit és una síliqua de 5 a 7 cm amb diverses llavors d'1,5 a 2 mm de diàmetre.