Objectiu Social

Els objectius de la Fundació són els següents:

 

a) L’ objecte principal de la Fundació és ajudar i protegir a menors abandonats i persones necessitades de tutela social, amb risc important d’exclusió social, mitjançant la concessió, entre altres, d’ ajudes i beques, la creació d’escoles, granges i explotacions, així com la participació en les activitats agrícoles de la Fundació, sent la seva activitat fundacional, educativa i d’integració social i laboral, que podrà promoure i desenvolupar per si mateixa o bé conjuntament amb altres entitats, organismes o empreses, públiques i/o privades. L’acolliment es farà, si és possible, en grups o unitats de convivència, situats a alguna de les Colònies Agrícoles de la Fundació, on s’atendrà a la seva educació i instrucció general i es procurarà facilitar ensenyament agrícola teòric i pràctic, amb finalitat terapèutica, pedagògica i d’inserció laboral.

 

b) Oferir un habitatge temporal al col·lectiu de persones tutelades, tenint cura de la seva atenció integral, des dels aspectes relacionals i d’integració en la comunitat, hàbits i oci, fins als higiènic sanitaris.

 

c) Gestionar i desenvolupar els serveis assistencials que permetin atendre de manera global les necessitats psicosocials de les persones acollides o tutelades.

 

d) La fundació podrà contractar o promoure la primera contractació temporal dels tutelats i ex tutelats, amb atenció particular a les persones amb discapacitat o pertanyents a minories ètniques, hagin o no estat tutelades,  en les explotacions agràries que formen part del patrimoni fundacional amb l’objectiu d’assolir la seva integració laboral i social plena. Aquesta primera contractació té com a objectiu principal la transició al mon del treball i es podrà  realitzar o no  en combinació amb fórmules educatives.

 

e) També amb finalitat d’integració laboral i social, la Fundació  podrà oferir un habitatge per les persones que mantinguin una relació laboral amb la mateixa. Aquesta possibilitat es pot estendre a altres supòsits.

 

f) Procurar mantenir i desenvolupar la dimensió de vida comunitària de la Colònia Agrícola de Santa María de Gimenells, on, a més dels actuals treballadors de la finca, segueixen residint –amb vivenda cedida gratuïtament per la Fundació, uns i altres- aquells ex tutelats que romangueren després com a treballadors contractats de la finca, crearen les seves pròpies famílies i avui, jubilats, continuen ocupant gratuïtament la vivenda i participant activament en la vida de la Colònia i en celebracions que s’hi fan,  com la diada anual del 1er de maig, a la que assisteixen tots els veïns, grans i petits, acompanyats dels membres del Patronat de la Fundació.