Patrons

Dn. MARTI BERINI MARSAL
PRESIDENT
Dn. EZEQUIEL MOTA DE LUMERAS
VICEPRESIDENT
Dn. CARLOS CAPDEVILA PUIG
PATRÓ
Dn. MIQUEL PUIGBO
PATRÓ
Dn. JOSÉ Mª ALBÓ TORRENTS
PATRÓ
Dn. MANUEL SOUCHEIRON
PATRÓ
Dn. RAMÓN Mª ALBÓ VILA
PATRÓ
Dn. RAIMUNDO RODÉS GUBERN
PATRÓ
Dna. EULALIA COSTABELLA SERRAJORDIA
Dn. ANTONI ALSINA MUÑOZ
PATRÓ
PATRÓ
Dn. JORDI PI SOPEÑA PATRÓ

PATRÓ