Tasques de l'Obra

En el transcurs dels 75 anys i desde 1928 a l'OBRA TUTELAR AGRARIA s’han produït notables canvis.

Tasca
Tambe tasca

En el transcurs dels 75 anys d’existència de OBRA TUTELAR AGRARIA s’han produït notables canvis en totes las manifestacions de la vida que han obligat a OBRA TUTELAR AGRARIA a anar-se adaptant a las noves circumstàncies de tot ordre, però molt especialment als canvis en la tipologia dels menors que arriben al seu empar, fet que obliga a nous plantejaments per a la seva formació i tractament, però conservant sempre com elements característics de OBRA TUTELAR AGRARIA la vida en el mitjà rural, en contacte directe amb la naturalesa i la preparació pel treball com a instrument clau de formació personal, sense oblidar l’educació en els valors ètics i socials, llavor de futura pacífica convivència.