Visita dels professors de l’institut el Vern coneixen al CRAE Colònia Agrícola Santa Maria del Vallès.

13.10.2015

El dia 13 d’octubre 2015 els 16 professors de l’institut El Vern de Lliça de Vall, la directora i la secretaria del centre educatiu han efectuat una visita al CRAE Colònia Agrícola Santa Maria del Vallès per conèixer des de molt a prop les instal·lacions del centre, les diverses dinàmiques i activitats destinades a la protecció dels nois residents al centre. La iniciativa va sorgir arran de la primera visita qui van fer els alumnes del mateix institut a finals de maig 2015 i qui va deixar bones impressions entre els alumnes i, també, per l'interès dels responsables dels dos centres educatius per consolidar el coneixement com eina fonamental de treball per garantir una bona integració i normalització dels alumnes del CRAE al teixit social i educatiu del poble, per treballar i enfortir l’autoestima dels nostres joves i per prevenir i evitar prejudicis.
Durant la recepció, es va fer una petita exposició de la llarga història del CRAE en matèria de protecció a la infància des de principis del segle XX fins a l’actualitat com una iniciativa pionera i una obra mestra del Sr. Don Ramon Albó a nivell de Catalunya i a nivell de l’estat espanyol. Es van visitar les instal·lacions del centre, excepte els espais comuns dels nois per protecció i respecte a les seves privacitats. Un dels nois del centre que estudia al mateix institut va saludar en representació dels seus companys al cos docent visitant i va intercanviar una estona xerrant amb els seus professors.
Els professors van poder visitar les instal·lacions del centre, però sempre respectant la privacitat dels joves del centre. El cos docent van visitar el teatre del centre i a l’església que té la fundació per veure on este enterrat el Sr. Ramon Albó i la seva dona la Sra. Marta Ferrer fundadors de l’obra Tutelar Agrària des de principis, un dels projectes pioners destinat a l’atenció i la protecció de la infància i l’adolescència desemparada i que actualment continua donant ajuda i suport als nois i joves sota la presidència i l’estricta supervisió del jutge el Sr. Don Jorge Berini.
Els professors van valorar positivament la iniciativa d’acostar-se i conèixer al centre i, fins i tot estudiar propostes de fer activitats conjuntes entre els centres escolars del poble i el centre de menors i es va acordar programar visites dels alumnes de l'institut si volen fer activitats dins de les instal·lacions externes del centre.